top of page

WINBAG היא המצאה מהפכנית -כרית הפלא

הרעיון נולד במוחו של מתקין חלונות מדנמרק שחיפש דרך מהירה לפילוס וחיזוק החלון לפני הקיבוע הסופי.

הפתרון שהגה הוא כרית חזקה שעוביה 2 מ"מ בלבד ובעזרת הבלון 

המחובר אליה ניתן לנפחה באויר עד לעובי של 50 מ"מ

הכרית המנופחת יכולה להרים משקל של 135 ק"ג

השליטה בניפוח הכרית היא מעולה ולכן הכרית אידאלית לפילוס עדין

bottom of page